,

Dây Foley 2 nhánh

12.000

Dây Foley 2 nhánh

Tên gọi khác: Ống thông tiểu

Có các size: 8, 10, 12, 14, 16

Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống/ tiệt trùng từng ống