Hút mũi nhựa cho bé từ 3-5 tuổi

– Dễ dàng hút sạch mui
– Thành phần: nhựa PS
– Cao su thiên nhiên
– Cách sử dụng: Bóp quả cao su, đặt đầu hút vào mũi em bé, buông lỏng tay, nước mũi sẽ được hút ra. Xong bóp mạnh quả cao su để đẩy nước mũi ra khỏi dụng cụ Tháo rời đầu hút khỏi quả cao su, xong rửa sạch cả hai bằng nước xà phòng.

28.000

Hút mũi nhựa cho bé từ 3-5 tuổi

– Dễ dàng hút sạch mui
– Thành phần: nhựa PS
– Cao su thiên nhiên
– Cách sử dụng: Bóp quả cao su, đặt đầu hút vào mũi em bé, buông lỏng tay, nước mũi sẽ được hút ra. Xong bóp mạnh quả cao su để đẩy nước mũi ra khỏi dụng cụ Tháo rời đầu hút khỏi quả cao su, xong rửa sạch cả hai bằng nước xà phòng.