Set 5 bộ dây truyền dịch AM

19.000

Set 5 bộ dây truyền dịch AM

INFUSION SET

TYPE: V2-4.22GX1 1/4

Khử trùng bằng khí E.O không độc, không gây sốt

Được trang bị màng lọc dịch

Không sử dụng khi bao gói bị hở

Chỉ sử dụng 1 lần và huỷ

Sản xuất trên thiết bị và công nghệ Nhật Bản

Đơn vị sản xuất: HUNAN LUZHOU HUIKANG DEVELOPMENT Co.,Ltd

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ Phần Dược và TBYT An Phú ( Việt Nam)

Set 5 bộ dây truyền dịch AM 1Set 5 bộ dây truyền dịch AM

Set 5 bộ dây truyền dịch AM 2
Set 5 bộ dây truyền dịch AM
Set 5 bộ dây truyền dịch AM 3