BANH ĐẶC

  • Hỗ trợ tập vật lý trị liệu tay cho người sau tai biến
  • Phục hồi gân, cơ các khớp tay sau tai nạn
  • Tập lực tay từ nhẹ đến mạnh

15.000