(Lẻ) Bơm tiêm Vinahankook các size

– Bơm tiêm vinahankook (Việt Nam)
– Tiệt trùng từng cây
– Kích thước:
+ 5ml/cc 23G
+ 10ml/cc 25G
+ 20ml/cc 23G
+ 50ml/cc không kim (bơm cho ăn)

7.000