Trọn bộ Đồng hồ đo oxy + bình tạo ẩm oxy

Trọn bộ sản phẩm gồm:
– Đồng hồ đo oxy
– Bình tạo ẩm oxy
– Dây dẫn

295.000

Trọn bộ Đồng hồ đo oxy + bình tạo ẩm oxy

Trọn bộ sản phẩm gồm:
– Đồng hồ đo oxy
– Bình tạo ẩm oxy
– Dây dẫn

☘️ Đồng hồ oxy là phụ kiện gắn với bình oxy y tế giúp theo dõi áp suất bình oxy và có cột lưu lượng điều chỉnh liều lượng thở oxy cho bệnh nhân