-20%

Bình huỷ bơm-kim tiêm | Loại nhỏ 1.5L

24.000 30.000

Bình huỷ bơm-kim tiêm | Loại nhỏ 1.5L

Bình huỷ bơm-kim tiêm | Loại nhỏ 1.5L 1

Bình huỷ bơm-kim tiêm | Loại nhỏ 1.5L

Bình Hủy Kim – Bơm Tiêm Lớn

  •  Dung tích: 1.5L
  • Kích thước: 9x9x19 cm
  • Chất liệu : Nhựa HDPE
  • Màu vàng y tế -Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ thảy kim.
  • Hàng sản xuất mới 100%

Bình huỷ bơm-kim tiêm | Loại nhỏ 1.5L 2
Bình Hủy Kim
Bình huỷ bơm-kim tiêm | Loại nhỏ 1.5L 3