Combo 25 kim lấy máu & 25 gạc tẩm cồn

– Gạc tẩm cồn: Dùng để vệ sinh tay trước khi lấy máu
– Kim lấy máu: dùng cho bút chích máu, để lấy máu thử đường huyết

20.000