-3%

DAO MỔ DOCTOR SỐ 11

Lưỡi dao có nhiều loại khác nhau, phục vụ cho mục đích thực hiện đường rạch dài hay ngắn, nông hay sâu.

Các lưỡi dao có số 10, 11, 12, 15 khớp với cán dao số 3.

Lưỡi số 10, được sử dụng phổ biến nhất, dùng để thực hiện các vết rạch dài.

Lưỡi số 11 cho các vết rạch nhỏ và Lưỡi dao số 15 cho các vết rạch rất nhỏ.

Lưỡi dao số 15, khi được dùng để cắt trong sâu, sẽ được lắp vào cán dao số 7.

Khi sử dụng cán dao lớn hơn (cán dao số 4), các lưỡi dao số 22-25 được sử dụng.

– SX tại: ẤN ĐỘ

78.000 80.000

DAO MỔ DOCTOR SỐ 11

Lưỡi dao có nhiều loại khác nhau, phục vụ cho mục đích thực hiện đường rạch dài hay ngắn, nông hay sâu.

Các lưỡi dao có số 10, 11, 12, 15 khớp với cán dao số 3.

Lưỡi số 10, được sử dụng phổ biến nhất, dùng để thực hiện các vết rạch dài.

Lưỡi số 11 cho các vết rạch nhỏ và Lưỡi dao số 15 cho các vết rạch rất nhỏ.

Lưỡi dao số 15, khi được dùng để cắt trong sâu, sẽ được lắp vào cán dao số 7.

Khi sử dụng cán dao lớn hơn (cán dao số 4), các lưỡi dao số 22-25 được sử dụng.

– SX tại: ẤN ĐỘ