PANH Y TẾ CÁC SIZE (Pen y tế)

– Chât liệu: Inox không gỉ

– Nguồn gốc xuất xứ: Pakistan

– Tiêu chuẩn chất lượng: C€ ; ISO:13485:2005

– Kích thước: 12 – 14 – 16 – 18

22.000

PANH Y TẾ CÁC SIZE (Pen y tế)

– Chât liệu: Inox không gỉ
– Nguồn gốc xuất xứ: Pakistan
– Tiêu chuẩn chất lượng: C€ ; ISO:13485:2005

——————-

PANH 18
Panh 18 thẳng không mấu
Panh 18 thẳng có mấu
Panh 18 cong không mấu
Panh 18 cong có mấu

PANH 16
Panh 16 thẳng không mấu
Panh 16 thẳng có mấu
Panh 16 cong không mấu
Panh 16 cong có mấu

PANH 14
Panh 14 thẳng không mấu
Panh 14 thẳng có mấu
Panh 14 cong không mấu
Panh 14 cong có mấu

PANH 12
Panh 12 thẳng không mấu
Panh 12 thẳng có mấu
Panh 12 cong không mấu
Panh 12 cong có mấu