-5%

Dây massage điện xung (4 miếng dán) #dr.ho #Aukewel

Dây massage điện xung (đầu 4 miếng dán) là phụ kiện thay thế cho máy massage điện xung #dr.ho #Aukewel Có thể sử dụng 2 đầu hoặc cùng lúc 4 đầu.

38.000 40.000