-13%

Miếng dán điện xung Dr.Ho (1 cặp)

Kích thước:
+ Nhỏ: 52x52mm
+ Lớn dây dài: 90x60mm
+ Lớn không dây: 90x60mm

48.000 55.000