Kim băng an toàn

– Kim băng an toàn đầu nhựa (còn gọi là kim tây, kim gút)
– Nhiều màu, giao màu ngẫu nhiên
– Kích thước: 5cm (loại to)
– Công dụng: cài nút áo cho bé, an toàn lao động, gia dụng,…

Liên hệ

Kim băng an toàn

– Kim băng an toàn đầu nhựa (còn gọi là kim tây, kim gút)
– Nhiều màu, giao màu ngẫu nhiên
– Kích thước: 5cm (loại to)
– Công dụng: cài nút áo cho bé, an toàn lao động, gia dụng,…