Nẹp ngón tay 3 chấu – 4 chấu

25.000

  •  Cố định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, giảm đau trong điều trị và bảo vệ ngón tay khỏi những thương tổn có thể xảy ra.
  •  Cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.
  • Giảm đau cho chứng ngón tay bật, ngón tay cò súng.

CHỈ ĐỊNH:
– Chấn thương ở đầu ngón tay.
– Gãy xương ngón tay.
– Tổn thương đốt ngón tay.
– Ngón tay bật / ngón tay cò súng.
CÔNG DỤNG: 
– Cố định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, giảm đau trong điều trị và bảo vệ ngón tay khỏi những thương tổn có thể xảy ra.
– Cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.
– Giảm đau cho chứng ngón tay bật, ngón tay cò súng.
CẤU TẠO: Nhôm dẻo & mút đệm xốp

Danh mục: Từ khóa:
Trọng lượng 0.05 kg