BÌNH THÔNG PHỔI ĐƠN

  • Bình dẫn lưu dịch màng phổi hay Bình thông phổi đơn là thiết bị y tế tiệt trùng, sử dụng một lần với chức năng đo lường, được sử dụng để dẫn lưu và đựng chất lỏng/ không khí ( tràn dịch màng phổi ) từ khoang màng phổi sử dụng nguyên lý Under Water Seal để ngăn chất lỏng chảy ngược lại vào khoang màng phổi
  • Dẫn lưu mủ ( dịch màng phổi ) ra khỏi màng phổi, Qua ống dẫn lưu có thể rút không khí và giúp cho phổi có thể nở giãn ra được và giải quyết được túi cặn màng phổi.

Liên hệ

Bình dẫn lưu dịch màng phổi hay Bình thông phổi đơn là thiết bị y tế tiệt trùng, sử dụng một lần với chức năng đo lường, được sử dụng để dẫn lưu và đựng chất lỏng/ không khí ( tràn dịch màng phổi ) từ khoang màng phổi sử dụng nguyên lý Under Water Seal để ngăn chất lỏng chảy ngược lại vào khoang màng phổi.

Dẫn lưu mủ ( dịch màng phổi ) ra khỏi màng phổi, Qua ống dẫn lưu có thể rút không khí và giúp cho phổi có thể nở giãn ra được và giải quyết được túi cặn màng phổi.

.bệnh tràn dịch màng phổi

Bình thông phổi đơn

Chú ý:

– Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm đã mở hoặc hỏng
– Kiểm tra ống thường xuyên để đảm bảo dòng chảy được thông suốt
– Sản phẩm chỉ sử dụng một lần cho một bệnh nhân
– Không nâng hệ thống dẫn lưu cao hơn ngực bệnh nhân
– Bảo quản ở nơi thoáng mát

Kích thước: 1600ml

Quy cách :1 cái/bịch – 20 cái / thùng