Dây cắt tĩnh mạch

  • Dây cắt tĩnh mạch bao gồm một bộ dây dẫn được bọc nhựa, một tay cầm và 3 đầu tuốt có đường kính 9, 12, 15 mm và một mắp để buộc chặc các đầu tuốt
  • Các đầu tuốt sắc tạo hiệu quả cao trong quá trình điều trị và kết quả thẩm mỹ cao.

Liên hệ

Dây cắt tĩnh mạch  (Dụng cụ tuốt tĩnh mạch)

Dây cắt tĩnh mạch bao gồm một bộ dây dẫn được bọc nhựa, một tay cầm và 3 đầu tuốt có đường kính 9, 12, 15 mm và một mắp để buộc chặc các đầu tuốt

Các đầu tuốt sắc tạo hiệu quả cao trong quá trình điều trị và kết quả thẩm mỹ cao.

dụng cụ tuốt tĩnh mạch

Ưu điểm:

  • Dây dẫn polyfilament, linh hoạt và được bọc nhựa
  • Xử lý tuyệt vời và khả năng cơ động cao
  • Độ linh hoạt cao của dây
  • Sử dụng phổ biến, rộng khắp.
  • Đường kính 9, 12 và 15 mm
  • Cải thiện kết quả  so với tình trạng trước phẫu thuật.

dụng cụ tuốt tĩnh mạch

 

dụng cụ tuốt tĩnh mạch

Qui cách : 10 bộ hoàn chỉnh / hộp

Xem sản phẩm khác