Mâm y tế (inox 304) các cỡ

Mâm inox nhỏ vừa lớn
– Gia công trong nước, chất liệu bền, mẫu mã đẹp, đồng nhất

Các loại:
– Khay inox 9x18cm
– Khay inox 13x22cm
– Khay inox 17x22cm
– Khay inox 22x32cm
– Khay inox 30x40cm

68.000

Mâm y tế (inox 304) các cỡ

Mâm inox nhỏ vừa lớn
– Gia công trong nước, chất liệu bền, mẫu mã đẹp, đồng nhất

Các loại:
– Khay inox 9x18cm
– Khay inox 13x22cm
– Khay inox 17x22cm
– Khay inox 22x32cm
– Khay inox 30x40cm