-21%

Nẹp ngón tay cái

– Cố định, hỗ trợ điều trị chấn thương ngón tay cái, cổ tay
– Giảm chấn thương trong luyện tập thể thao Chất liệu:
– Nẹp sắt giúp giữ thẳng ngón cái và cổ tay
– Vải xốp mềm không gây kích ứng da

55.000 70.000

Nẹp ngón tay cái

Nẹp ngón tay cái Công dụng:
– Cố định, hỗ trợ điều trị chấn thương ngón tay cái, cổ tay
– Giảm chấn thương trong luyện tập thể thao Chất liệu:
– Nẹp sắt giúp giữ thẳng ngón cái và cổ tay
– Vải xốp mềm không gây kích ứng da